TV& VIDEO

Tinh hoa võ thuật

Mở đầu năm mới với Gala Tinh hoa võ thuật 2017: Hấp dẫn và đặc sắc

Mở đầu năm mới với Gala Tinh hoa võ thuật 2017: Hấp dẫn và đặc sắc

VTV.vn - Với chủ đề “Võ Việt vượt trùng dương”, Gala Tinh hoa võ thuật 2017 hứa hẹn sẽ là chương trình mở đầu năm mới hấp dẫn và đặc sắc.