tình huống khẩn cấp

Hôm nay (14/6) - Ngày quốc tế người hiến máu

Hôm nay (14/6) - Ngày quốc tế người hiến máu

VTV.vn - Hôm nay (14/6) là Ngày quốc tế người hiến máu. Chủ đề của năm nay là hiến máu trong những tình huống khẩn cấp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive