TV& VIDEO

tình huống khẩn cấp

Đà Nẵng tích cực chuẩn bị công tác y tế phục vụ APEC

Đà Nẵng tích cực chuẩn bị công tác y tế phục vụ APEC

VTV.vn - Sở Y tế Đà Nẵng đã lên phương án chuẩn bị để đảm bảo tốt nhất cho công tác y tế phục vụ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra vào tháng 11.