tính khả thi

Thành lập 5 triệu doanh nghiệp: Liệu có khả thi?

Thành lập 5 triệu doanh nghiệp: Liệu có khả thi?

VTV.vn - Chủ tịch VCCI tuyên bố: "Việt Nam cần một cuộc cách mạng khởi nghiệp với mục tiêu thành lập 5 triệu doanh nghiệp". Vậy, liệu con số này có khả thi?