TV& VIDEO

tỉnh Ninh Bình

Tầm soát chống mù lòa cho 1.000 người dân

Tầm soát chống mù lòa cho 1.000 người dân

VTV.vn - Đoàn cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tầm soát, khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí cho gần 1.000 người dân tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.