TV& VIDEO

Tỉnh Thừa Thiên

Phụ huynh phải... trả lương cho bảo vệ trường ở TT-Huế

Phụ huynh phải... trả lương cho bảo vệ trường ở TT-Huế

VTV.vn - Phụ huỵnh học sinh tại nhiều trường mầm non công lập ở tỉnh Thừa thiên – Huế đang phải đóng tiền để chi trả lương cho bảo vệ nhà trường.