tình trạng báo động

Tình hình Syria đứng trước nguy cơ vượt tầm kiểm soát

Tình hình Syria đứng trước nguy cơ vượt tầm kiểm soát

VTV.vn - Tình hình Syria đang đứng trước nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Những tuyên bố đe dọa, cảnh báo lẫn nhau liên tiếp được các bên đưa ra.