TV& VIDEO

tình trạng cá chết hàng loạt

Quảng Trị: Tiếp tục triển khai hỗ trợ ngư dân

Quảng Trị: Tiếp tục triển khai hỗ trợ ngư dân

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do cá chết hàng loạt vừa qua.