TV& VIDEO

tình trạng khẩn cấp

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives

VTV.vn - Bộ Ngoại giao vừa đưa ra khuyến cáo người dân Việt Nam không nên tới Maldives trong thời điểm này.