TV& VIDEO

tình trạng lấn chiếm

Hàng rong tái chiếm tại các quận trung tâm TP.HCM

Hàng rong tái chiếm tại các quận trung tâm TP.HCM

VTV.vn - Sau chiến dịch dẹp hàng rong, lập lại trật tự lòng lề đường ở TP.HCM, đến nay, một số khu vực ở trung tâm thành phố lại xuất hiện hàng rong tái lấn chiếm.