TV& VIDEO

tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Các nước lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

Các nước lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

VTV.vn - Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.