TV& VIDEO

tình yêu thương

Mang Tết đến gần hơn với trẻ em khuyết tật

Mang Tết đến gần hơn với trẻ em khuyết tật

VTV.vn - Đối với các em nhỏ khuyết tại mái ấm Thiện Duyên và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, dường như Tết đã đến khi được nhận những món quà Tết.