TNGT

Tuyên truyền Luật Giao thông - Yếu tố góp phần giảm thiểu tai nạn

Tuyên truyền Luật Giao thông - Yếu tố góp phần giảm thiểu tai nạn

VTV.vn - Với những nỗ lực giảm thiểu TNGT của các cấp, ngành, sự tham gia tuyên truyền, vận động tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, số vụ TNGT hàng năm đã giảm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive