TV& VIDEO

tổ chức hội thảo

Cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ

Cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ

VTV.vn - Tài chính vi mô và cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ là nội dung của hội thảo diễn ra trong hôm nay (26/1) tại tỉnh Phú Yên.