TV& VIDEO

tổ chức Oxfam

Quảng Bình: Công bố kết quả dự án dân chấm điểm

Quảng Bình: Công bố kết quả dự án dân chấm điểm

VTV.vn - Dự án dân chấm điểm là chương trình gọi điện phỏng vấn người dân để thu thập ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ công.