tổ chức thương mại

Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn là không công bằng

Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn là không công bằng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng fillet cá tra, cá ba sa đông lạnh vào thị trường Hoa Kỳ.