TV& VIDEO

tổ công tác của Thủ tướng

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc tại Bộ Kế hoạch và đầu tư.