TV& VIDEO

tổ hợp khách sạn

Đà Nẵng phạt nhà thầu lén xả thải ra bãi biển

Đà Nẵng phạt nhà thầu lén xả thải ra bãi biển

VTV.vn - Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt đã bị phạt hành chính, với mức phạt là 8 triệu đồng.