TV& VIDEO

tòa sơ thẩm

Chuyển vụ sát hại công dân Triều Tiên lên Tòa thượng thẩm

Chuyển vụ sát hại công dân Triều Tiên lên Tòa thượng thẩm

VTV.vn - Malaysia đã quyết định chuyển vụ công dân Triều Tiên bị sát hại tại nước này lên Tòa thượng thẩm.