toàn cầu hóa

Khai mạc diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2018

Khai mạc diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2018

VTV.vn - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 đã chính thức khai mạc hôm nay (10/4) tại thành phố Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.