TV& VIDEO

tốc độ gió

Phân loại cấp độ bão như thế nào?

Phân loại cấp độ bão như thế nào?

VTV.vn - Có khi nào bạn tự hỏi cấp độ bão mạnh đạt mức tối đa là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu sức mạnh của những cơn bão tính theo thang sức gió Beaufort qua bài viết dưới đây.