TV& VIDEO

tốc độ tăng trưởng kinh tế

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

VTV.vn - Để tiếp tục giữ được mục tiêu tăng trưởng từ 6,3 - 6,5% trong năm 2018, có nhiều vấn đề đặt ra với Quốc hội tại kỳ họp lần này.