tốc độ tối đa

Thông tư 91 - Những bất cập về tốc độ và khoảng cách an toàn

Thông tư 91 - Những bất cập về tốc độ và khoảng cách an toàn

VTV.vn - Thông tư 91 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2016. Tuy nhiên, sau 1 năm thực hiện, Thông tư này đã bộc lộ những bất cập về vấn đề tốc độ cũng như khoảng cách an toàn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive