TV& VIDEO

Tôi chèo về quê hương

Các bạn trẻ chuyển từ rock sang... chèo

Các bạn trẻ chuyển từ rock sang... chèo

VTV.vn - Một nhóm các bạn trẻ 9X ở Hà Nội đã thành lập dự án “Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương”. Sau 3 mùa tổ chức, dự án đã cho thấy sức lan tỏa bất ngờ trong cộng đồng.