TV& VIDEO

tỏi cô đơn

Nhiều sản phẩm từ tỏi vi phạm quy định về quảng cáo

Nhiều sản phẩm từ tỏi vi phạm quy định về quảng cáo

VTV.vn - Tại TP. Quảng Ngãi vừa phát hiện hàng trăm gói tỏi đen và các sản phẩm rượu tỏi đen, rượu tỏi cô đơn vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm.