TV& VIDEO

tội phỉ báng tôn giáo

Đạo luật chống phỉ báng tôn giáo khó thay đổi bởi tư tưởng cực đoan

Đạo luật chống phỉ báng tôn giáo khó thay đổi bởi tư tưởng cực đoan

VTV.vn - Cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức nhân quyền đã lên án đạo luật chống phỉ báng đạo Hồi của Pakistan và kêu gọi một sự thay đổi, thế nhưng, kết quả thu được vẫn quá ít ỏi.