TV& VIDEO

Tokyo

Đường sắt Tokyo xin lỗi vì tàu rời ga sớm… 20 giây

Đường sắt Tokyo xin lỗi vì tàu rời ga sớm… 20 giây

VTV.vn - Lãnh đạo công ty đường sắt Tokyo đã chính thức nói lời xin lỗi hành khách vì một chuyến tàu của công ty đã rời ga sớm hơn 20 giây so với lịch trình dự kiến.