TV& VIDEO

tôm thẻ chân trắng

ĐBSCL: Người dân ồ ạt nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

ĐBSCL: Người dân ồ ạt nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

VTV.vn - Do lợi nhuận cao nên nhiều người dân trong vùng nội đồng ở ĐBSCL vẫn phớt lờ cảnh báo, xả nước mặn vào đồng để nuôi tôm thẻ chân trắng.