tôm thẻ chân trắng

Doanh nghiệp xuất khẩu ký được hợp đồng, giá tôm tăng trở lại

Doanh nghiệp xuất khẩu ký được hợp đồng, giá tôm tăng trở lại

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu của Việt Nam đã bắt đầu ký được các đơn hàng lớn cho cuối năm 2018.