tôm

Xây dựng mô hình xử lý bệnh trên tôm nuôi bền vững

Xây dựng mô hình xử lý bệnh trên tôm nuôi bền vững

VTV.vn - Xây dựng các mô hình xử lý bệnh dịch trên tôm nuôi một cách bền vững là vấn đề đặt ra cấp thiết vào lúc này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive