TV& VIDEO

Tôn giá rẻ nhập khẩu

Tôn giá rẻ nhập khẩu gây sức ép với doanh nghiệp trong nước

Tôn giá rẻ nhập khẩu gây sức ép với doanh nghiệp trong nước

VTV.vn - Mặt hàng tôn màu nhập khẩu, đặc biệt là tôn từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng đột biến trong giai đoạn 2013-2015 cả về giá trị tương đối và tuyệt đối.