TV& VIDEO

Tôn lạnh

Tôn lạnh Việt Nam bị Thái Lan áp thuế chống bán phá giá

Tôn lạnh Việt Nam bị Thái Lan áp thuế chống bán phá giá

VTV.vn - Ủy ban chống bán phá giá và chống trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong thời gian 5 năm.