tổn thương não

Cleto Reyes - Gia đình làm găng tay đấm bốc nổi tiếng thế giới

Cleto Reyes - Gia đình làm găng tay đấm bốc nổi tiếng thế giới

VTV.vn - Có rất nhiều nơi sản xuất găng tay đấm bốc, tuy nhiên, một trong những nhà sản xuất lâu đời và thành công nhất lại là một gia đình ở Mexico – gia đình Cleto Reyes.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive