TV& VIDEO

tổn thương nội tạng

Một số lưu ý trong điều trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

Một số lưu ý trong điều trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

VTV.vn - Dưới đây là một số hướng dẫn về dấu hiệu nhận biết, các lưu ý trong điều trị, chế độ dinh dưỡng, làm việc đối với bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống.