TV& VIDEO

tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

Những hoạt động của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đều không có giá trị

Những hoạt động của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đều không có giá trị

VTV.vn - Dù dưới bất kỳ hình thức nào hay mục đích gì, những hoạt động của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đều không có giá trị.