TV& VIDEO

tôn vinh vẻ đẹp

Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015: Giúp người khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống

Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015: Giúp người khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống

VTV.vn - Liên hoan Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015 mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, xóa bỏ định kiến xã hội về người khuyết tật và giúp họ thêm nhiều niềm vui sống.