TV& VIDEO

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Hội nhập: Thách thức và Cơ hội” đã khai thác nhiều chủ đề nóng

“Hội nhập: Thách thức và Cơ hội” đã khai thác nhiều chủ đề nóng

VTV.vn - Xuyên suốt thời gian phát sóng, chương trình “Hội nhập: Thách thức và Cơ hội” đã liên tục khai thác nhiều chủ đề nóng, mang tính thời sự cao.