Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại biểu công đoàn quân đội tiêu biểu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại biểu công đoàn quân đội tiêu biểu

VTV.vn - Chiều nay (23/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp 80 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ 9.