TV& VIDEO

tổng công ty điện lực

Sửa chữa lưới điện không cần cắt điện

Sửa chữa lưới điện không cần cắt điện

VTV.vn - Đội sửa chữa điện nóng được giao nhiệm vụ thi công - sửa chữa lưới điện không cắt điện như phương pháp sửa chữa lưới điện thông thường.