TV& VIDEO

tổng công ty điện lực

Thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

VTV.vn- Bộ Công Thương đã triển khai thị trường điện bán buôn cạnh tranh thí điểm năm 2018, để chuẩn bị cho việc vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm sau.