TV& VIDEO

tổng cục đường bộ

Thí điểm sử dụng công nghệ cao phòng chống sạt lở tại Hòa Bình

Thí điểm sử dụng công nghệ cao phòng chống sạt lở tại Hòa Bình

VTV.vn - Một số giải pháp công nghệ cao phòng chống sạt lở đã được triển khai thí điểm tại tỉnh Hòa Bình và có được những kết quả khả quan.