TV& VIDEO

tổng cục đường bộ

Giảm phí qua trạm BOT Đông Hà - Quảng Trị từ tháng 1/2018

Giảm phí qua trạm BOT Đông Hà - Quảng Trị từ tháng 1/2018

VTV.vn - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng cục Đường bộ đã đàm phán về việc giảm mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho 2 dự án mà tỉnh này yêu cầu.