TV& VIDEO

tổng cục thống kê

Không để thất thu thuế ở khu vực kinh tế phi chính thức

Không để thất thu thuế ở khu vực kinh tế phi chính thức

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiều nhiệm vụ mới cho ngành thuế nhằm bảo đảm Nhà nước không bị thất thu ở khu vực kinh tế phi chính thức và kinh tế chia sẻ.