tổng cục thống kê

Việt Nam xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 3,4 tỷ USD.