tổng cục thủy sản

Trách nhiệm của các bên khi tàu vỏ thép Bình Định bị hư hỏng

Trách nhiệm của các bên khi tàu vỏ thép Bình Định bị hư hỏng

VTV.vn - Bình Định đã xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan khi tàu vỏ thép bị hư hỏng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive