TV& VIDEO

tổng cục thủy sản

Tàu cá vỏ thép hư hỏng: Kỷ luật 6 cán bộ đăng kiểm

Tàu cá vỏ thép hư hỏng: Kỷ luật 6 cán bộ đăng kiểm

VTV.vn -Tổng cục Thủy sản vừa ký 6 quyết định kỷ luật cán bộ, lãnh đạo của Trung tâm đăng kiểm tàu cá trực thuộc Tổng cục do liên quan đến 18 tàu cá bị hỏng tại tỉnh Bình Định.