tống đạt yêu cầu DN ngừng hoạt động

Giao diện thử nghiệm VTVLive