TV& VIDEO

tổng dự nợ

Nợ xấu của các NH tại TP.HCM giảm

Nợ xấu của các NH tại TP.HCM giảm

VTV.vn - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tính đến 31/12/2015, nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn giảm còn 2,3% tổng dư nợ.