TV& VIDEO

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

Eurozone và IMF đạt thỏa thuận tái khởi động kế hoạch trợ giúp Hy Lạp

Eurozone và IMF đạt thỏa thuận tái khởi động kế hoạch trợ giúp Hy Lạp

VTV.vn - Eurozone và IMF đã đạt được thỏa thuận, để tái khởi động kế hoạch trợ giúp Hy Lạp.