TV& VIDEO

Tổng Thanh tra Chính phủ

Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ thông tin về vụ việc phát ngôn "thiếu chuẩn mực"

Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ thông tin về vụ việc phát ngôn "thiếu chuẩn mực"

VTV.vn - Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ đã thông tin về vụ việc phát ngôn "thiếu chuẩn mực" của ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hoá xã hội.