Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng thanh tra bổ nhiệm 48 người trong 18 tháng

Tổng thanh tra bổ nhiệm 48 người trong 18 tháng

VTV.vn - Từ đầu năm 2015 đến 30/6/2016, Tổng thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive