TV& VIDEO

Tổng Thanh tra Chính phủ

Phiên thảo luận sáng 7/11 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV được THTT trên VTV2

Phiên thảo luận sáng 7/11 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV được THTT trên VTV2

VTV.vn - Phiên thảo luận sáng 7/11 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, các phiên thảo luận buổi chiều vẫn được THTT trên kênh VTV1.