TV& VIDEO

tổng thống hàn quốc

Hàn Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Hàn Quốc tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư doanh nghiệp ASEAN diễn ra ở Philippines, Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa với ASEAN.