Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Lào

Giao diện thử nghiệm VTVLive