TV& VIDEO

Tổng thống Thein Sein

Di sản của cựu Tổng thống Thein Sein với Myanmar

Di sản của cựu Tổng thống Thein Sein với Myanmar

VTV.vn - Mặc dù không tái đắc cử Tổng thống nhưng ông Thein Sein vẫn được coi là người đã có vai trò quan trọng đóng góp cho sự thay đổi của Myanmar hiện nay.