TV& VIDEO

Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Thông điệp năm mới của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Thông điệp năm mới của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Trước khi bước sang năm 2018, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi đến thế giới thông điệp năm mới của mình.