tổng tiến công

Tổng tiến công Xuân 1968: Biểu hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân Quảng Nam

Tổng tiến công Xuân 1968: Biểu hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân Quảng Nam

VTV.vn - Ngày 6/3, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Quảng Nam (1968-20180).