TV& VIDEO

tốt nghiệp cấp 3

Thu hồi thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung

Thu hồi thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung do bà Dung chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ.