TV& VIDEO

tp hcm đổi mới

TP.HCM – Hiệu quả từ 6 chương trình đột phá

TP.HCM – Hiệu quả từ 6 chương trình đột phá

VTV.vn - Trong 5 năm từ 2010-2015, TP.HCM đã có bước chuyển mình với 6 chương trình đột phá, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.